1. HOME
  2. ကုန္ပစၥည္း
  3. SOFY® Eva Pantyliners

SOFY® Eva Pantyliners

SOFY<sup>®</sup> Eva Pantyliners SOFY<sup>®</sup> Eva Pantyliners

ေန႔စဥ္သံုးအလႊာပါးေလးအလယ္ရွိေဖာင္းၾကြပံုစံေလးက အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ၿပီးလ်င္ျမန္စြာစုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ေန႔တာလံုး ေျခက္ေသြ႕ေနၿပီး လွဳပ္ရွားမွဳတိုင္းမွာ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းအားလုးံ