1. HOME
  2. ကုန္ပစၥည္း
  3. SOFY® Eva Pantyliners

SOFY® Eva Pantyliners

SOFY<sup>®</sup> Eva Pantyliners SOFY<sup>®</sup> Eva Pantyliners

ေန႔စဥ္သံုးအလႊာပါးေလးအလယ္ရွိေဖာင္းၾကြပံုစံေလးကအံ၀င္ဂြင္က်ၿပီးလွ်င္ျမန္စြာစုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္တေန႔တာလံုးလွဳပ္ရွားမွဳတိုင္းမွာသက္ေသာင့္သက္သာႏွင့္ေျခာက္ေသြ႔ေစပါသည္။

Other Brand

ကုန္ပစၥည္းအားလုးံ

Other Brand