မိန္းကေလးေတြက ရာသီစက္၀န္းနဲ႔အတူရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါေျပာင္းလဲေနတတ္ပါတယ္။
"အို႔ ငါဒီေန႔ေတာ္ေတာ္စိတ္ညစ္ေနပါလား။" "ငါဒီေန႔ဘာေၾကာင့္စိတ္တိုေနရတာလဲ" သင္႔ရဲ
႔ရာသီေသြးဆင္းမယ့္ေန႔ေတြမေရာင္ခင္မွာဒါမ်ိဳးအေျခေနေလးေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။သင့္ရဲ ႔ေန႔စဥ္ဘ၀ျဖတ္သန္းမွဳအတြက္အစီစဥ္ေရးဆြဲတဲ့အခါအဆင္ေျပေစဖို႔ ရာသီေသြးဆင္းမွဳမွတ္တမ္းေလးလုပ္ၾကည့္ပါလား။

ေနာက္ဆံုးတစ္ေခါက္ရာသီေသြးဆင္းခဲ့တဲ့ေန႔

 • Step 1. ေနာက္ဆံုးတစ္ေခါက္ရာသီေသြးဆင္းခဲ့တဲ့ေန႔
 • Step 2. ပံုမွန္ရာသီေသြးဆင္းတဲ့ေန႔ေတြေရြးပါ။
 • Step 3. သင့္ရဲ ႔ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ၾကာတတ္တဲ့ရာသီစက္၀န္းကိုေရြးပါ
 • Step 4. သင့္ရဲ ႔ေနာက္လရာသီေသြးဆင္းမယ့္ေန႔နဲ႔သားဥေၾကြမယ့္ေန႔ေတြေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
 • Step 1. ေနာက္ဆံုးတစ္ေခါက္ရာသီေသြးဆင္းခဲ့တဲ့ေန႔
 • Step 2. ပံုမွန္ရာသီေသြးဆင္းတဲ့ေန႔ေတြေရြးပါ။
 • Step 3. သင့္ရဲ ႔ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ၾကာတတ္တဲ့ရာသီစက္၀န္းကိုေရြးပ
 • Step 4. သင့္ရဲ ႔ေနာက္လရာသီေသြးဆင္းမယ့္ေန႔နဲ႔သားဥေၾကြမယ့္ေန႔ေတြေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

အကယ္၍ သင့္ရဲ ႔ရာသီစက္၀န္း၊ ပ်မ္းမ်ွအားျဖင့္ရာသီလာခ်ိန္က ဒီမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ေန႔ေတြနဲ႔မကိုက္ညီတဲ့အခါ အနီးစပ္ဆံုးေန႔ကိုေရြးလိုက္ပါ

အကယ္၍ရာသီေသြးဆင္းတဲ့ေန႔ေတြက ဒီမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ေန႔ေတြနဲ႔မကိုက္ညီပဲ ပိုၾကာေနတဲ့အခါ သားဖြားမီးယပ္ဆရာ၀န္နဲ႔ျပၾကည့္ဖို႔အၾကံျပဳလိုပါတယ္။

close accordion

ပိတ်

သင့္ရဲ ႔ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြထည့္သြင္းဖို႔မလိုပါ

ရာသီေသြးဆင္းမွဳမွတ္တမ္းျပကၡဒိန္ဟာ အျခားမည္သူ႔ကိုမွ်ေပးမသိေစခ်င္တဲ့သင့္ရဲ ႔ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ ႔နာမည္နဲ႔ Email လိပ္စာတို႔ထည့္သြင္းေရးဖို႔မလိုပါ။

မွတ္သားရလြယ္ကူတဲ့ ရာသီေသြးဆင္းမွဳမွတ္တမ္းျပကၡဒိန္နဲ႔အတူသင့္ရဲ ႔က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ေန႔ရက္ေတြကိုျဖတ္သန္းလိုက္ပါ

close accordion

ပိတ်

ဒီwebsite မွာသင့္အတြက္အေတြ႔ၾကံဳေကာင္းေတြရေစမယ့္အေၾကာင္းအရာေတြေရးသားထားပါတယ္။သင့္အတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ ရာသီေသြးဆင္းမွဳမွတ္တမ္းျပကၡဒိန္ကိုသံုးၾကည့္ပါ။

 • 3
  Days
 • 4
  Days
 • 5
  Days
 • 6
  Days
 • 7
  Days

 • 25
  Days
 • 26
  Days
 • 27
  Days
 • 28
  Days
 • 29
  Days
 • 30
  Days
 • 31
  Day
 • 32
  Days
 • 33
  Days
 • 34
  Days
 • 35
  Days
 • 36
  Days
 • 37
  Days
 • 38
  Days